Broängskyrkans församling
Januari 2023

v. 52
1 18:00 Bön och lovsång
Ernviks m.fl.
v. 01
2 19:00 Bön i Andaktsrummet
3 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
8 10:00 Missionsgudstjänst
Missionsgudstjänst med inslag från familjen Kiese i Kongo Kinshasa. Nattvard. Grupp 2. Gunnar Palmgren och Margot Carlstedt.
v. 02
9 19:00 Bön i Andaktsrummet
10 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
15 10:00 Gudstjänst
Gunnar Palmgren. Sång och musik.
v. 03
16 16-22 jan må-sö Ekumeniska Böneveckan
Servering vid alla samlingar. Tema: Gör det goda och sträva efter rättvisa.
19:00 Bön i Broängskyrkan
17 ti 19:00 Bön i Vike
18 on 18:30 Fackeltåg
Fackeltåg från Broängskyrkan till Svenska Kyrkan.
19:00 Mässa i Svenska Kyrkan
19 to 19:00 Kvällsmöte i Frälsningsarmén
20 fr 19:00 Ungdomsmöte i Betlehemskyrkan
21 14:00 Bibelstudium
Mattias Sennehed, studentpastor i Linköping
18:00 Kvällsmöte i Broängskyrkan
Mattias Sennehed. Robin Lundqvist m.fl.
22 11:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan
Mattias Sennehed.
v. 04
23 15:00 Stickträffen
19:00 Bön i Andaktsrummet
24 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
28 09:00 Kvinnofrukost
Brottsofferjouren i Östra Värmland. Carina Bäcklund informerar. Anmälan till Eva Dåverhög, tel. 073-656 55 00, senast den 26 januari.
29 10:00 Gudstjänst
Ingemar Mattsson och Daniel Thörn.
v. 05
30 15:00 Måndagsträffen 25 år
Vi firar med återblickar och tårta till kaffet.
19:00 Bön i Andaktsrummet
31 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet