Broängskyrkans församling
November 2023

v. 44
1 on 18:30 Scout
5 10:00 Gemensam Allhelgonagudsjänst
med Pingstkyrkan med nattvard och ljuständning i Broängskyrkan. Josef Häggblad och Maria Gunnarsson.
v. 45
6 15:00 Måndagsträffen
Livet om hösten - sånger, bidler, musik och lyrik. Kören HimlaVäsen och Conny Wolbe berättar.
19:00 Bön i Andaktsrumme
7 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
18:00 Körövning HimlaVäsen
19:00 Möte med Ingela Öhman
8 on 18:30 Scout
12 10:00 Gudstjänst. Församlingsmöte.
Gunlög Ehne. Sång och musik.
v. 46
13 15:00 Stickträffen
19:00 Bön i Andaktsrummet
14 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
18:00 Körövning HimlaVäsen
15 on 18:30 Scout
17 fr 17-19 Fr-Sö Ekumenias Riksstämma i Stockholm
18 09:00 Kvinnofrukost
"Mongoliet - Reseminnen från ett land i förändring" med Barbro Falken. Anmälan till Eva Dåverhög, tel. 073-656 55 00, senast 16 november.
14:00 Kreativ mötesplats
19:00 Lovsångskväll i Pingstkyrkan
19 10:00 Gudstjänst
Gunnar Palmgren. Daniel Thörn.
v. 47
20 15:00 Måndagsträffen
Hela Människans roll i dagens samhälle. Föreståndare Elin Gustavsson berättar.
19:00 Bön i Andaktsrummet
21 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
18:00 Körövning HimlaVäsen
22 on 18:30 Körövning Himla-Gott
18:30 Scout
25 18:00 Nattvardsandakt
26 10:00 Samtalsgudstjänst med höstens tema
Gunnar Palmgren, Margot Carlstedt och HimlaGott.
18:00 Församlingsstyrelsen möts
v. 48
27 15:00 Stickträffen
19:00 Bön i Andaktsrummet
28 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
18:00 Körövning HimlaVäsen
29 on 18:30 Körövning HimlaGott
18:30 Scout