Bläddra en månad bakåt Mars 2023 Bläddra en månad framåt
v. 09
3 fr 18:00 Världsböndagen
Betlehemskyrkan
Spara i din kalender
5 10:00 Gemensam Nattvardsgudstjänst
Broängskyrkan, Pingstkyrkan och Frälsningsarmén. Sånggrupp från Pingstkyrkan. Sara Törnå och Maria Gunnarsson. Nattvardsgrupp1.
Spara i din kalender
v. 10
6 15:00 Stickträffen
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
19:00 Årsmöte Hela Människan
Spara i din kalender
7 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
12 10:00 Gudstjänst. Tema "Var är vi som kyrka"
Gunnar Palmgren och Robin Lundqvist.
Offerdag till pastors- och diakonutbildningen.
Spara i din kalender
v. 11
13 15:00 Måndagsträffen
"Sånger från förr". Vi sjunger och minns tillsammans.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
14 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
18 09:00 Kvinnofrukost
"Längtan ut i världen" med Birgitta Quick. Anmälan till Eva Dåverhög, tel. 073-656 55 00, senast den 16 mars.
Spara i din kalender
14:00 Kreativ mötesplats
Spara i din kalender
19 10:00 Gudstjänst och församlingens årsmöte.
Gunnar Palmgren och Kristinehamns manskör.
Spara i din kalender
v. 12
20 15:00 Stickträffen
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
21 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
18:30 Equmeniakyrkans närområdesträff
Tema. "Att vara kyrka i sin tid"
Spara i din kalender
23 to 18:30 KSR:s årsmöte i Betlehemskyrkan
Spara i din kalender
26 10:00 Gudstjänst
Gudstjänst i Broängskyrkan tillsammans med Equmeniakyrkan i Visnum. Daniel Strömner och HimlaGott.
Spara i din kalender
v. 13
27 15:00 Måndagsträffen
Seniorshoppen besöker oss samt visar och säljer vårens mode.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
28 ti 11:00 Bön i andaktsrummet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Mars 2023 Bläddra en månad framåt