Verksamhet

kors_1.jpg Församlingen erbjuder möjlighet att få stöd i tro och liv. Vi firar gudstjänst varje vecka i Broängskyrkan. Vi inbjuder till bön, till grundkurs i kristen tro och vidare möjlighet att fördjupa sig i det kristna livet och trons gåva i studie- och samtalsgrupper. Vi har verksamhet för daglediga genom Måndagsträffen . Kvinnofrukost med intressanta möten och talare erbjuds ett par gånger per termin. Här finns möjlighet att sjunga i Broängskyrkans Kör och i HimlaGott. Kören är en traditionell kyrkokör. HimlaGott sjunger gospel och lovsånger.

Kyrkan har barn- och ungdomsverksamhet såsom scout, konfirmationsläsning och tonår.

Bildalogotype_svartochrod.png Broängskyrkan
samarbetar med
Studieförbundet Bilda.

Tre-olika.jpg