Gudstjänster

Broängskyrkan är en öppen kyrka och en kyrka för hela livet. Den är en plats för sökande och tro. Vi erbjuder möjligheten att vid livets olika skeden del av Guds nåd på olika sätt.

Vi firar gudstjänst varje vecka i Broängskyrkan.

sangparlor_1.JPG Vi dukar varje månad nattvardsbordet dit du är välkommen. Vi erbjuder barnvälsignelse – en möjlighet att få tacka Gud för livet man fått ta emot i sitt barn. I barnvälsignelse ber vi för både barnet och föräldrarna.

Vi erbjuder dop – en möjlighet att få döpa sitt barn till Kristus. Men även en möjlighet att få erfara att man är Guds barn om man i ett senare skede av livet kommer till en personlig tro på Kristus.

Vi erbjuder vigselgudstjänst när man fattar det viktiga beslutet att låta Gud välsigna äktenskapet man är beredd att gå in i.

Möjligheten till begravningsgudstjänst i Broängskyrkan finns vid livets slut. Begravningsgudstjänsten ger oss tillfälle att få tacka Gud för en människa vi delat våra liv med och överlämna henne i Guds nåd i mötet med döden.