Dagverksamhet

Mötesplats för seniorer och daglediga. Måndagar kl 15.00.
Varannan vecka Måndagsträffen med programinslag och servering. Varannan vecka Stickcafé med handarbete och gemenskap. Se kalendern för aktuella samlingar. Välkommen!