Om kyrkan

kyrkan_1.jpg Broängskyrkan är en öppen kyrka och en kyrka för hela livet. Den är en plats för sökande och tro. Vi erbjuder möjligheten att vid livets olika skeden ta del av Guds nåd på olika sätt.

Församlingen erbjuder möjlighet att få stöd i tro och liv. Gudstjänsten är navet i församlingens liv. Det är den plats där Guds nåd möter oss mitt i församlingen genom bibelordet, genom bönen och genom nattvardens bröd och vin.

Broängskyrkan är ansluten till Equmeiniakyrkan (fd. Svenska Missionskyrkan, Svenska Baptistsamfundet samt Metodistkyrkan i Sverige) och finns i Kristinehamn.

Till kyrkans samlingar är alla välkomna, troende som sökare. Vi ser församlingen som Guds tanke och vilja.

Församlingen är en gemenskap för den som söker Gud. Vi ser Bibeln som enda rättesnöret för tro och liv, som den spegel Gud ger oss att spegla våra liv, våra frågor och vårt sökande efter gemenskap med Gud i. Vi tror att var och en under Andens hjälp och ledning kan läsa och förstå Bibeln, och genom det hitta sin livsväg.

I församlingen finns pastor. Pastorn är tillgänglig för samtal i livets olika skeden. Pastorn har tystnadsplikt och bevarar det som du anförtror dem. Vill du samtala så ringer du för att bestämma tid och plats.