Kristen tro

Kristen tro handlar om att tro på att Jesus Kristus är vägen, sanningen och livet. Kristen är den som kan bekänna att Jesus är Herre. Det var den första kristna bekännelsen och vi kan hitta den i Paulus brev i Nya Testamentet. Gud söker alltid kontakt med oss människor. Vi får hjälp av Gud genom Anden att återknyta kontakten med Gud. Han söker oss, han är den sökande kärleken.

angel_1.jpg Tro på Jesus knyts alltid till våra liv. Tron ska levas. Till vår hjälp har vi bibeln, bönen, bordet, brödra- och systragemenskapen.

Bibeln är den omfattande samling av texter som speglar gudsmöten, gudserfaremhet och livserfarenhet under flera tusen år. Texterna är som en spegel där vi kan spegla våra liv i andra människors erfarenheter. Frågorna som människor brottats med genom tiderna är ganska likartade. Bibelns texter brottas med livets mening och mål, de berättar om gudsnärvaro men även om gudsfrånvaro och tvivel. De pekar på den oerhörda insikten i vad det är att leva känd och älskad av Gud, i förlåtelse och försoning.

Bönen är vår möjlighet att ständigt samtala med Gud. Tro är relation och den behöver samtalet med Gud för att få näring och kraft. Bön kan ske i tysthet, som ett inre samtal med Gud. Bön kan vara att låna en annans ord, låna en skriven bön och göra den till sin. Bön kan vara att be högt tillsammans med andra. Bön kan vara att sjunga en sång, lova Gud med psalmer och lovsånger. Bön kan vara för någon annan. Där vi bär varandra i våra böner, i förbön. Alla behöver vi ha någon som ber för oss. Den som ber kan ofta berätta om svar som Gud gett på bönerna. Bibeln talar om att Gud hör bön och det visar sig på olika sätt i en bedjares liv.

Bordet handlar om att fira nattvard. Vi dukar med bröd och vin till minne av Jesus Kristus. Vi dukar bordet då han uppmanat oss göra det och uppmanat oss att dela bordets gåvor. Vi påminner varandra om att Jesus dog för oss och att vi har möjlighet att leva i gemenskap med Gud, med Jesus Kristus än idag. Nattvarden är en helig stund för många av oss då gemenskapen med Jesus känns allra tydligast. Han har lovat att vara närvarande när vi bryter brödet och delar bägaren i hans namn. Här bli Guds kärlek väldig personlig. När du tar emot nattvarden får du lämna alla krav och all prestationsångest bakom dig. Vid nattvardsbordet gör inte du något – här gör Gud något för dig! Han ger av sig själv till dig.

Att vara ensam kristen är svårt. Vi behöver varandra. Vi behöver gemenskap med bröder och systrar i tron. Kristus har fört oss samman, förbundit oss med varandra i sin kärlek. Vi finns för varandra och kan ha stor glädje av varandras livserfarenhet och gudserfarenhet. Därför finns församlingen, Broängskyrkans Församling. Församlingen är Guds tanke och skapelse. Där vi finner stöd och hjälp under vårt livs resa. Församlingen är Guds gåva till dig!