Vilka får vara med?

krucifix_1.JPG Broängskyrkan är en öppen och fri kyrka där alla får vara med i all vår verksamhet. Vi inbjuder till sökande och tro på Jesus Kristus. Tron på Jesus Kristus är vårt livs pärla och den är vi beredda att dela med alla. Att komma till en personlig tro på Jesus Kristus är en början. Tron behöver få växa, mogna och fördjupas i oss under livets gång. Den hjälpen och det stödet vill och kan Broängskyrkans Församling vara.