Församlingens historia

Broängskyrkans församling bildades den 8 februari 1998. Förutvarande Kristinehamns Baptist-, Metodist- och Missionsförsamling förenades då till en ekumenisk församling ansluten till de tre samfunden. Nu har de tre samfunden gått ihop och bildat Equmeniakyrkan.

Av de tre ingående församlingarna är Missionsförsamlingen den äldsta. 1859 är dess tillkomstår. Den hette då Kristinehamns Missionsförening, officiellt så fram till 1932 då Förening ändrades till Församling. Metodistförsamlingen bildades den 14 mars 1874 och Baptistförsamlingen den 7 februari 1877. I jan. 1969 förenades Saronförsamlingen i Kristinehamn tillhörig Örebromissionen med Baptistförsamlingen.

Broängskyrkans församling använder före detta Missionskyrkan som sin kyrka nu kallad Broängskyrkan. Kyrkan byggdes färdig 1964 och ersatte då Missionskyrkan invigd den 19 oktober 1879, belägen på Östra Staketgatan.1999 gjordes en genomgripande renovering av kyrksalen och foajén.

Den senaste Metodistkyrkan, Helgeandskyrkan, från 1967, är avyttrad och är ombyggd till bostäder. Adressen är S:a Staketgatan 21. Fastigheten där Metodistförsamlingens första predikolokal var inrymd mellan 1877 och 1904 finns fortfarande kvar. Det är idag Tempelriddarnas Hus. Emellan 1904 och 1967 låg Metodistkyrkan på Kungsgatan.

Baptistkyrkan, Norra Staketgatan 10 invigdes i oktober 1892 och har under alla år tjänat som församlingens kyrka. Under församlingens första femton år användes provisoriska lokaler. Kyrkan är nu såld och används inte längre som kyrkolokal.