Hur blir jag medlem?

Medlem i Broängskyrkan blir du efter ett samtal med vår pastor. I det samtalet får du möjlighet att berätta om din väg till tro, om trons betydelse i ditt liv.

Du hälsas välkommen till församlingen i en av våra gudstjänster. Där ställs frågan till dig om du tror på Jesus Kristus som din Herre och Frälsare. Därefter ber församlingen för dig och hälsar dig välkommen in i gemenskapen. 

 

dopfunt.jpg I den kristna församlingen har dopet till Kristus en central plats. I vår församling ges möjlighet för den som vill bli döpt till Kristus både till barn och vuxna. Dopet är ett erbjudande till fördjupad livsgemenskap med Kristus, vilket vi vill uppmuntra och ge stöd till.

Församlingen är indelad i gemenskaps-, omsorgs- och arbetsgrupper och du kommer så att tillhöra någon av grupperna för att lära känna några andra lite snabbare.