Mission

En av anledningarna till att våra kyrkor bildades var visionen om att föra ut Guds ord till alla folk i världen - att missionera. Missionen innebar inte bara försök att omvända människor till kristen tro. Missionärerna tog också på sig ett stort ansvar för människors levnadsstandard genom utbildning och hälsovård.

Under de senaste decennierna har missionens arbetssätt förändrats på många sätt. Idag består missionsarbetet till största del i att samarbeta med redan existerande kyrkor.

Genom vårt samfund Equmeniakyrkan har vi idag internationella kontakter med en stor mängd länder. För att läsa mer om olika projekt hänvisar vi till Equmeniakyrkans hemsida.

Broängskyrkans församling har missionsarbetare utsända till Luozi i Kongo-Kinshasa. Tillsammans med andra församlingar är vi med och stöttar familjen Kiese i förbön, kontakt och med ekonomiska medel. Familjen består av Clara och Hervé och barnen Samuel 4 år och Miriam 1 år. Clara är sjuksköterska och Hervé pastor.

Kiese.jpg