Bönesamlingar

” Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” (Matt 18:20)

Vi tror på en Gud som hör våra böner, och på bönens möjligheter. Det är en styrka att tillsammans med andra vara inför Gud och be till och tillbe Honom. Måndagar kl. 19.00 och tisdagar kl. 11.00 är det bön i Broängskyrkan.