Kvinnofrukost

Några gånger per termin dukas det till frukost i Broängskyrkans lokaler och de som inbjuds till samvaro under en lördag förmiddag är kvinnorna.

Till kvinnofrukosten är alla intresserade kvinnor välkomna. Det är en stund av samvaro kring det dukade bordet samt ett intressant föredrag. Föredragen handlar om viktiga frågor ur ett kvinnligt perspektiv.

Till kvinnofrukostarna behöver man anmäla sig och det tas ut en avgift för mat och program vid varje tillfälle. Se kalendern för aktuella datum och aktuellt program