Sång och musik

HimlaGott

HimlaGott är en ekumenisk projektkör med en blandad repertoar som övar några onsdagar inför varje medverkan i gudstjänsten. Att sjunga och be är drivkraften.

Kontaktperson: Annelie Lindhe, 0550-809 54, annelie.lindhe@broangskyrkan.se

Himlaväsen

HimlaVäsen är en blandad kör, som sjunger enkla sånger. Några gånger per år medverkar vi i
gudstjänster och andra samlingar.

Tid: tisdagar kl 18.00- 19.00
Plats: Broängskyrkan
Kontakt: Maria Gunnarsson 070-561 55 94, maria.gunnarsson64@gmail.com