Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt
v. 01
1 16:00 Nyårsandakt med bön och nattvard
Nattvardsgrupp 2. Gunnar Palmgren och Margot Carlstedt.
Spara i din kalender
7 10:00 Missionsgudstjänst
Hälsning från församlingens missionärer Clara och Hervé Kiese i Kongo. Gunnar Palmgren och Margot Carlstedt.
Spara i din kalender
v. 02
9 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
10 on 18:00 Terminsstart scout
Spara i din kalender
18:30 Terminsstart HimlaGott
Spara i din kalender
12 fr 19:00 Terminsstart Tonår
Spara i din kalender
14 10:00 Gudstjänst
Ebbe Sundström och Daniel Thörn.
Spara i din kalender
v. 03
15 15-21 Ekumeniska Böneveckan
Servering vid samtliga tillfällen.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Broängskyrkan
Spara i din kalender
16 ti 19:00 Bön i Vike
Josef Häggblad.
Spara i din kalender
17 on 18:30 Fackeltåg
Fackeltåg från Broängskyrkan till Kristinehamns Kyrka.
Spara i din kalender
18:30 Scout
Spara i din kalender
18:30 Körövning HimlaGott
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Kristinehamns Kyrka
Gunnar Palmgren.
Spara i din kalender
18 to 19:00 Kvällsgudstjänst i Frälsningsarmén
Stefan Dalevi.
Spara i din kalender
19 fr 19:00 Ungdomsgudstjänst i Betlehemskyrkan
Spara i din kalender
20 14:00 Kreativ mötesplats
Spara i din kalender
16:00 Bibelstudium i Pingstkyrkan
Bo Jeppsson.
Spara i din kalender
18:00 Kvällsmöte i Pingstkyrkan
Bo Jeppsson.
Spara i din kalender
21 11:00 Ekumenisk gudstjänst i Broängskyrkan
Bo Jeppsson, FA musikkår.
Spara i din kalender
v. 04
22 19:00 Bön i Tonårsrummet
Spara i din kalender
23 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
18:00 Terminsstart HimlaVäsen
Spara i din kalender
24 on 18:30 Scout
Spara i din kalender
18:30 Körövning HimlaGott
Spara i din kalender
26 fr 19:00 Tonår
Spara i din kalender
27 09:00 Kvinnofrukost
"Abrahams barn - Resan till det heliga landet". Johanna Larsson berättar.
Anmälan till Eva Dåverhög, tel. 073-656 55 00, senast 25 januari.
Spara i din kalender
28 10:00 Musikgudstjänst med HimlaGott
Spara i din kalender
v. 05
29 15:00 Måndagsträffen
Allsång med Lasse Berghagens sångskatt.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Tonårsrummet
Spara i din kalender
30 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
18:00 Körövning HimlaVäsen
Spara i din kalender
31 on 18:30 Scout
Spara i din kalender
18:30 Körövning HimlaGott
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2024 Bläddra en månad framåt