Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt
v. 52
1 18:00 Bön och lovsång
Ernviks m.fl.
Spara i din kalender
v. 01
2 19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
3 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
8 10:00 Missionsgudstjänst
Missionsgudstjänst med inslag från familjen Kiese i Kongo Kinshasa. Nattvard. Grupp 2. Gunnar Palmgren och Margot Carlstedt.
Spara i din kalender
v. 02
9 19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
10 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
15 10:00 Gudstjänst
Gunnar Palmgren. Sång och musik.
Spara i din kalender
v. 03
16 16-22 jan må-sö Ekumeniska Böneveckan
Servering vid alla samlingar. Tema: Gör det goda och sträva efter rättvisa.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Broängskyrkan
Spara i din kalender
17 ti 19:00 Bön i Vike
Spara i din kalender
18 on 18:30 Fackeltåg
Fackeltåg från Broängskyrkan till Svenska Kyrkan.
Spara i din kalender
19:00 Mässa i Svenska Kyrkan
Spara i din kalender
19 to 19:00 Kvällsmöte i Frälsningsarmén
Spara i din kalender
20 fr 19:00 Ungdomsmöte i Betlehemskyrkan
Spara i din kalender
21 14:00 Bibelstudium
Mattias Sennehed, studentpastor i Linköping
Spara i din kalender
18:00 Kvällsmöte i Broängskyrkan
Mattias Sennehed. Robin Lundqvist m.fl.
Spara i din kalender
22 11:00 Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan
Mattias Sennehed.
Spara i din kalender
v. 04
23 15:00 Stickträffen
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
24 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
28 09:00 Kvinnofrukost
Brottsofferjouren i Östra Värmland. Carina Bäcklund informerar. Anmälan till Eva Dåverhög, tel. 073-656 55 00, senast den 26 januari.
Spara i din kalender
29 10:00 Gudstjänst
Ingemar Mattsson och Daniel Thörn.
Spara i din kalender
v. 05
30 15:00 Måndagsträffen 25 år
Vi firar med återblickar och tårta till kaffet.
Spara i din kalender
19:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
31 ti 11:00 Bön i Andaktsrummet
Spara i din kalender
Bläddra en månad bakåt Januari 2023 Bläddra en månad framåt