Minnesfonden

Att förlora och ta avsked av en familjemedlem eller nära vän är en arbetsam del av livet.
Sorgen, saknaden och tomheten efter den som lämnat, blandas med goda minnen och
eftervärme. Det kan kännas fint att göra något konkret i samband med avskedet.
Här kan du om du vill ge en gåva till Broängskyrkans arbete bland unga och äldre.
Det kan vara ett fint sätt att minnas den som lämnat oss.

I kyrkan tror vi att Jesus Kristus har besegrat döden och att det finns ett evigt liv hemma hos
Gud. I vår sorg och saknad får vi be till honom om hjälp och stöd för att gå vidare i livet.

Vill du samtala med vår pastor Gunnar Palmgren, är du varmt välkommen att ta kontakt:
070-5402705, gunnar.palmgren@broangskyrkan.se.

Tack för din gåva. Gud välsigne dig!