Scout

scoutlager.jpg Var redo! – Alltid redo!
Att vara scout är förenat med äventyr, knopar, övernattningar i vindskydd, praktiska kunskaper och läger! Du ingår i en patrull, där ni lär er genom att göra saker tillsammans. Du får lära dig om natur, miljö, samhället och kristen tro.

scoutvandring.jpg Spårar-, Upptäckar- och Äventyrsscout
Sedan 2010 har vi ett nytt gemensamt programmaterial till alla scoutförbunden. Vi försöker nu alltmer använda de nya namnen: Spårarscout, Upptäckarscout, Äventyrsscout, Utmanarscout och Roverscout.
Oavsett namn och förändringar är vår kristna profil och inriktning fortfarande den viktigaste biten i vår verksamhet.

När? Hur? Var?
Ålder: från 8 år (åk 2) och uppåt
Tid: Onsdagar 18.30-20.00
Plats: Broängskyrkan eller Hultets Friluftsgård
Kontaktperson: Mariana Mellgren, 070-693 76 77, mariana.mellgren@broangskyrkan.se