Församlingens styrelse

Johan Ernvik Ordförande
073-068 68 69
johan.ernvik@broangskyrkan.se

Anna Sonesson

Björn Mellgren Kassör

Gunnar Lindhe

Magnus Bolmenäs

Pia Thörn

Bengt Eriksson

Gunnar Palmgren Pastor, Församlingsföreståndare
070-5402705
gunnar.palmgren@broangskyrkan.se

Mattias Lundqvist vice församlingsföreståndare