Stiftelsen Broängens styrelse

Bengt Källberg Ordförande
070 5566550, bengt.kallberg@broangskyrkan.se

Gert Sonesson

Lennart Undevall

Ann-Britt Nyberg

Jan Norin