Personal

Broängskyrkans församling

Gunnar Palmgren Pastor - Församlingsföreståndare

070-5402705
gunnar.palmgren@broangskyrkan.se

Stiftelsen Broängen

Lennart Undevall Fastighetsvärd / Fastighetsskötare

070 619 96 09
broangen@broangskyrkan.se